Gyldendal Logo

Slik fungerer Explore Smart Øving

Hvordan skiller Smart Øving seg fra andre adaptive og nettbaserte øvingsverktøy? Hva er egentlig adaptivitet? Hvordan vet programmet hva eleven trenger å øve mer på?

 • Engelsk 1-7

Explore Smart Øving (ESØ) er et digitalt læremiddel for øving og mengdetrening i engelsk på barnetrinnet. Elevene får et personlig og adaptivt læringsforløp tilpasset hver enkelt.

Adaptiv læring, slik vi bruker begrepet i ESØ, vil si at lærestoffet hele tiden tilpasses den enkelte elevs forutsetninger og behov. Ved hjelp av en avansert algoritme vil en elev som viser mestring av et lærestoff få oppgaver fra stadig mer avanserte læringsmål, mens en elev som strever med et lærestoff, vil først og fremst få hjelp til å tette hull i sin kompetanse for så å bygge videre på denne kompetansen. Hver elev jobber derfor alltid med oppgaver som gir best utvikling for nettopp dem. 

Denne filmen forklarer hvordan Explore Smart Øving tilpasser oppgaver og utfordringer til hver enkelt elev:

Gode råd til deg som er lærer i Explore Smart Øving:

 • 1
  Bruk Explore Smart Øving som supplement:

  Bruk det gjerne som en digital oppgavebok der elevene kan trene individuelt på basisferdigheter. Explore Smart Øving er ikke et selvstendig læreverk, men er en komponent blant flere som sammen sikrer en helhetlig, individuelt tilpasset og variert språkundervisning. Kapittelstrukturen og innholdet er i samsvar med det øvrige Explore-verket, og produktet fungerer derfor godt i kombinasjon med My Book, My Workbook og Explore Skolestudio.

 • 2
  Undervisning først:

  Det er viktig at temaene og innholdet i både kapitlene og delkapitlene presenteres grundig i undervisningen før elevene jobber selvstendig med dette i Explore Smart Øving. Det kan også være lurt med felles gjennomgang av eksempeloppgaver før elevene begynner å jobbe individuelt. Eksempeloppgaver finnes under fanen «Oppgaver» på lærersiden i produktet.

 • 3
  Avgrens tidsbruken:

  Vi foreslår at elevene arbeider inntil 20 minutter per uke på 3. og 4. trinn og 25–30 minutter per uke på 5. trinn. Arbeidet trenger ikke å foregå hver uke, men kan fint samles til lengre arbeidsøkter om ønskelig.

 • 4
  Bruk gjerne Explore Smart Øving til i stasjoner og hjemme:

  Explore Smart Øving fungerer godt både til stasjonsarbeid og til lekser. Dette fordi elevene alltid øver oppgaver med riktig vanskegrad og fra de læringsmålene de faktisk trenger å øve på.

 • 5
  Følg med på lærersiden:

  Det kan være lurt å følge godt med på lærersiden, slik at du oppdager når elever har vist god nok mestring innenfor et delkapittel og bør få tilgang til et nytt. Om elevene er låst til ett delkapittel for lenge, vil de kunne oppleve å få oppgaver de allerede har mestret på nytt. Hvis du velger å åpne flere delkapitler samtidig vil elevene bevege seg sømløst til et nytt delkapittel ved god nok måloppnåelse. Elevene vil imidlertid da ikke møte de mer utfordrende oppgavene før i repetisjonsdelen.

Prøv Explore Smart Øving i 30 dager

Nå er Explore Smart Øving tilgjengelig på 3. til 6. trinn. Lærerlisensen er gratis og elever kan prøve gratis i 30 dager.

Explore logo
Engelsk 1-7

I Explore lærer elevene engelsk med utgangspunkt i seg selv. Læreverket legger vekt på kritisk tenkning og en utforskende og kreativ tilnærming til språklæring.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899