Gyldendal Logo

Bli kjent med Tilpasning av innholdspakker

I Skolestudio kan du tilpasse innholdspakker til dine og elevenes behov.

I Skolestudio har du full fleksibilitet i sammensetningen av innholdet. Som lærer kan du selv redigere og endre innholdspakkene, og på den måten hele tiden kunne tilpasse innholdet til den enkelte elev og gruppe.

Du kan legge til ditt eget innhold fra eksterne ressurser, eller hente innhold fra andre fag og slik legge til rette for tverrfaglig arbeid. Du deler innhold ved å klikke på Tildel-ikonet, og kan velge å dele til flere klasser samtidig, kun noen få enkeltelever – eller med andre lærere! Mottaker får da en varsling om at du har sendt dem noe.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899