Gyldendal Logo

Ungdomstrinnet i Skolestudio

Her finner du eksempler på innhold til ungdomstrinnet som du kan ta i bruk i din undervisning. For nyere og oppdaterte undervisningsopplegg, logg inn i Skolestudio.

  • Norsk 8-10
  • Naturfag 8-10
  • Samfunnsfag 8-10
  • Engelsk 8-10
  • Spansk 8-10
  • Tysk 8-10
  • Fransk 8-10
  • Mat og helse 8-10
  • Kunst og håndverk 8-10
  • Musikk 8-10

Kontekst logo
Norsk 8-10

Kontekst gir oversikt og sammenheng i norskfaget. Et mangfold av tekster og utforskende aktiviteter ruster elevene til å bli kreative og engasjerte språkbrukere.

Element logo
Naturfag 8-10

Element vekker interesse og bygger naturfaglig kunnskap hos elevene. Varierte forsøk og aktiviteter lar elevene oppleve naturfag som et praktisk og spennende fag.

Relevans logo
Samfunnsfag 8-10

Relevans presenterer samfunnsfag som en helhet. Elevene jobber utforskende fra første stund. Slik blir faget relevant for elevenes liv – og for deres framtid.

Enter logo
Engelsk 8-10

I Enter møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell ungdomslitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver.

Amigos logo
Spansk 8-10

Den nye utgaven av Amigos er utviklet i tråd med nye læreplaner, og er heldigital. Dette byr på en rekke muligheter som blant annet lyd, video og interaktivitet.

Spitze logo
Tysk 8-10

Spitze legger til rette for en engasjerende og variert tilnærming til tysk språk og kultur. Ved å starte med enkle, men nyttige ord og uttrykk bidrar Spitze til at elevene tidlig skal bli aktive språkbrukere. 

En route logo
Fransk 8-10

En route er et helt nytt læreverk i fransk for ungdomstrinnet. Læreverket er heldigitalt med mange fleksible løsninger for innlæring av et nytt språk, utviklet i tråd med fagfornyelsen.

Mat og helse 8-10

Mat og helse 8-10 Fagrom er et helt nyutviklet heldigitalt læreverk utviklet til læreplanene fra 2020.  I fagrommet finner du innhold om kosthold og helse, matvaregruppene, energi og næringsinnhold, måltider, matsvinn og bærekraft og helseinformasjon og reklame. I tillegg finner du en rekke filmer med oppskrifter, teknikker og redskaper.


Kunst og håndverk 8-10

Kunst og håndverk er et praktisk fag og et fag som er viktig for elevens identitetsutvikling. Gjennom faget skal eleven bli kjent med seg selv og vår kulturarv. De skal lære seg å lese, forstå og bruke det visuelle språket i egen skapende praksis.

Musikk 8-10

I Musikk i Skolestudio vil du finne variert innhold som støtter elevene i det skapende arbeidet. Elevene skal få erfaring med å uttrykke seg musikalsk på ulike måter. De skal få erfaring med å jobbe kreativt med musikk, og få opplæring i verktøy og metoder. De skal også lære seg å lytte aktivt og å sette ord musikalske erfaringer.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: [email protected]

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899