Gyldendal Logo

Ungdomstrinnet i Skolestudio

Her finner du eksempler på innhold til ungdomstrinnet som du kan ta i bruk i din undervisning.

  • Norsk 8-10
  • Naturfag 8-10
  • Samfunnsfag 8-10
  • Engelsk 8-10
  • Spansk 8-10
  • Tysk 8-10
  • Fransk 8-10
  • Mat og helse 8-10
  • Kunst og håndverk 8-10
  • Musikk 8-10

Hold deg oppdatert på Skolestudio for grunnskolen

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om våre læremidler, faglig påfyll, undervisningstips og kursinvitasjoner.

Kontekst logo
Norsk 8-10

Kontekst gir oversikt og sammenheng i norskfaget. Et mangfold av tekster og utforskende aktiviteter ruster elevene til å bli kreative og engasjerte språkbrukere.

Element logo
Naturfag 8-10

Element vekker interesse og bygger naturfaglig kunnskap hos elevene. Varierte forsøk og aktiviteter lar elevene oppleve naturfag som et praktisk og spennende fag.

Relevans logo
Samfunnsfag 8-10

Relevans presenterer samfunnsfag som en helhet. Elevene jobber utforskende fra første stund. Slik blir faget relevant for elevenes liv – og for deres framtid.

Enter logo
Engelsk 8-10

I Enter møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell ungdomslitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver.

Amigos logo
Spansk 8-10
Tysk 8-10

Spitze legger til rette for en engasjerende og variert tilnærming til tysk språk og kultur. Ved å starte med enkle, men nyttige ord og uttrykk bidrar Spitze til at elevene tidlig skal bli aktive språkbrukere. 

Fransk 8-10
Mat og helse 8-10

Mat og helse 8-10 Fagrom er et helt nyutviklet heldigitalt læreverk utviklet til læreplanene fra 2020.  I fagrommet finner du innhold om kosthold og helse, matvaregruppene, energi og næringsinnhold, måltider, matsvinn og bærekraft og helseinformasjon og reklame. I tillegg finner du en rekke filmer med oppskrifter, teknikker og redskaper.


Musikk 8-10

I Musikk i Skolestudio vil du finne variert innhold som støtter elevene i det skapende arbeidet. Elevene skal få erfaring med å uttrykke seg musikalsk på ulike måter. De skal få erfaring med å jobbe kreativt med musikk, og få opplæring i verktøy og metoder. De skal også lære seg å lytte aktivt og å sette ord musikalske erfaringer.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899