Gyldendal Logo

Lederutvikling Fagrom

Lederutvikling Fagrom er et digitalt verk laget til den nye læreplanen. Her finner du god oversikt over fagstoffet som behøves. I tillegg finnes inspirerende filmer, utfordringer, psykologiske forsøk, personlighetstester, ressurser til fordypning og praktiske tips og øvelser.

  • Lederutvikling

Lederutvikling skal være et praktisk fag der elevene skal settes i stand til å gjøre bevisste valg av lederstrategi og virkemidler basert på kunnskap om ledelsesteori, øving av relevante ferdigheter og innsikt i egne lederegenskaper.

Fagrommet vil være gratis for utprøving skoleåret 2022/2023.

Gjennom ledelse i praksis skal elevene reflektere over eget og andres lederskap. I «Min Lederplattform» utfordres elevene til å notere tanker og refleksjoner rundt egen lederatferd, læring, egne verdier og egen utvikling. Som lærer kan du kommentere direkte i læremiddelet, ta utgangspunkt i elevenes svar i fagsamtaler og tilpasse undervisningen etter innsikt fra «Min lederplattform».

  1. Kunsten å kommunisere
  2. Undervisning og veiledning
  3. Søken etter mestring
  4. Leder eller sjef?
  5. I medgang og motgang
  6. Kjenn deg selv, og andre

Hvert kapittel inneholder:

Introduksjonsmodul: Gir elevene en førforståelse av fagstoffet, innblikk i hva de skal lære om, en utfordring, refleksjonsoppgaver og øvelser for selvinnsikt.

Temamoduler: I hvert kapittel finnes 5-7 temamoduler med tilpasset fagstoff. Elevnære case og eksempler knytter teorien til elevenes erfaringer og skaper relevans og gjenkjennelighet. Her finnes også oppgaver og øvelser, og innhold som film og psykologiske eksperimenter.

Kapittelavslutning: Til hvert kapittel finnes oppsummeringsoppgaver, test-deg-selv, elevens definisjon av fagbegreper, og til slutt refleksjon og selvinnsikt.

Praksis: Samarbeidsoppgaver, rollespill og andre øvelser der elevene får testet ut teori og ferdigheter i praksis.

Ressurser til fordypning: Nødvendig teori, praksis og refleksjon blir dekket i tema-modulene. I tillegg er det lagt til rette for dybdelæring og kritisk tenkning ved å bruke andre ressurser der elevene må være kildekritiske og se problemstillinger fra nye vinkler og sammenhenger.

Lederoppdrag er en helt essensiell del av faget. Denne delen av læremiddelet tar for seg hva et lederoppdrag er og hvordan man kan løse et lederoppdrag. Du finner også tips, filmeksempel og inspirasjon til å utforme egne oppdrag, og veiledning i å evaluere oppdragene.

Fem grunner til å starte med faget Lederutvikling

Hvis det fantes et fag som lærte deg å kommunisere og samarbeide bedre, oppleve mestring og motivasjon, håndtere stress og konflikter, bli bedre kjent med deg selv og hvordan du kan inspirere andre – ville du vel valgt det faget? Vi har listet opp fem gode grunner til hvorfor dere bør starte opp med faget Lederutvikling på din skole!

Lederutvikling

Lederutvikling Fagrom er et digitalt verk laget til den nye læreplanen. Her finner du god oversikt over fagstoffet som behøves. I tillegg finnes inspirerende filmer, utfordringer, psykologiske forsøk, personlighetstester, ressurser til fordypning og praktiske tips og øvelser.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: [email protected]

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899