Gyldendal Logo

Jenter på do

Flere av diktene i Ida Lórien Ringdals Jenter på do (2021) har blitt publisert i form av animerte filmer på Snapchat. Sofie Frøysaa har gitt stemme til diktene, illustratør Nora Fikse har stått for animasjonene og R&B-artisten Farida har laget musikken. Vi har nå utarbeidet et undervisningsopplegg til flere av disse filmene!

  • Norsk SF
  • Norsk YF

«Jeg har et raseri i meg

det går ikke over»

Slik starter diktsamlingen Jenter på do (2021) av Ida Lórien Ringdal. Gjennom diktsamlingen følger vi er en ung kvinne som er rasende på mye – på sin egen kropp som hun hater, på skjønnhetstyranniet, på gutter som klår og ikke respekterer et nei, på patriarkatet som har dominert opp gjennom historien der kvinner har blitt ignorert av menn – i kunsten, i arbeidslivet og i livet generelt.

I dette raseriet henter hun kraft til å finne sin egen vei, sin egen stemme. Jeget søker også kraft i fellesskapet med andre jenter – og blir etter hvert med i en heksering der søsterskapet står sterkt.

Flere av diktene i Jenter på do har blitt publisert i form av animerte filmer på Snapchat. Sofie Frøysaa har gitt stemme til diktene, illustratør Nora Fikse har stått for animasjonene og R&B-artisten Farida har laget musikken.

Vi har utarbeidet undervisningsopplegg til flere av disse filmene, og du finner det i Appell Vg1 Bokstøtte og Tett på Bokstøtte. Du som lærer kan selv plukke og tilpasse ressursene som du vil og dele dem med enkeltelever eller hele klassen.

Se opplegget i Appell Vg1 Bokstøtte

Du finner undervisningsopplegget under kapittel 3 Lyriske tekster i venstremenyen.

Se opplegget i Tett på Bokstøtte

Du finner undervisningsopplegget under kapittel 2 Arbeid med skjønnlitteratur i venstremenyen.

Vi håper og tror at disse kraftfulle, ærlige og direkte diktene i kombinasjon med den visuelle framstillingsmåten er en spennende måte å jobbe med diktsjangeren på. Å la elevene bli kjent med - og diskutere feministiske problemstillinger, kan dessuten være en god måte å jobbe med temaet livsmestring og folkehelse.

Hold deg oppdatert på Skolestudio for videregående skole

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om fagfornyelsen, Skolestudio, undervisningsopplegg, tips og kursinvitasjoner.

Appell logo
Norsk SF

Appell er et helt nytt læreverk i norsk tilpasset nye læreplaner. Læreverket aktiviserer eleven og er et fleksibelt planleggingsverktøy for norsklæreren.

Tett på logo
Norsk YF

Tett på er norskverket for yrkesfageleven som ønsker tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Elevene følges steg for steg og gjennom deltrening og større kurs utvikles de grunnleggende ferdighetene.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: support@gyldendal.no

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899