Gyldendal Logo

Kildekritikk, ytringsfrihet og falske nyheter

I Skolestudio finner du et utvalg læringsressurser for norsk, engelsk og samfunnskunnskap om blant annet kildekritikk, ytringsfrihet og falske nyheter.

  • Engelsk SF
  • Engelsk 1/Engelsk 2 SF
  • Engelsk YF
  • Norsk SF
  • Samfunnskunnskap SF/YF
  • Norsk YF
  • Videregående skole SF/YF

Hvordan vet man at en nettsak er en falsk nyhet? Og hva er egentlig god nettvett? Hvorfor skal du alltid bruke flere kilder når du argumenterer for en sak? Hva er kritisk lesing og hvorfor skal man lese kritisk? Hva vil det si at vi har ytringsfrihet?

Her er et utvalg læringsressurser for norsk, engelsk og samfunnskunnskap fra Skolestudio om temaene kildekritikk, ytringsfrihet og falske nyheter:

King Fear

Hvor får du nyhetene som former meningene dine? Hva er Comet Ping Pong og Pizzagate? Hvem kontrollerer verden ifølge QAnon? Dette er noe av det Thomas Seltzer tar for seg i sin introduksjonsartikkelen, King Fear, til kapittelet News and Views i Edge 1.

Join the Debate

Hvorfor er det viktig å engasjere seg i samfunnsdebatten? Hvordan påvirket sosiale medier denne debatten på midten av 2000-tallet? Sofie Høgestøl har skrevet introduksjonsartikkelen til kapittelet Key Debates i Edge 1.

Pressefrihet

En måte å måle et lands ytringsfrihet på, er å se på hvor stor grad av pressefrihet de har. Reporters without borders setter hvert år opp en indeks som rangerer alle verdens land fra det landet med størst pressefrihet, til landet med minst pressefrihet. I dette undervisningsopplegget skal elevene gjøre seg kjent og jobbe med denne indeksen.

Ytringsfrihet i arbeidslivet

I Norge skal det være ytringsfrihet. Dette står blant annet i grunnloven og i menneskerettighetene. Men i arbeidslivet kan vi likevel si at det er noen begrensninger for ytringsfriheten. I dette undervisningsopplegget skal elevene drøfte grenser for ytringsfriheten, og utforske og beskrive organiseringen av arbeidslivet i Norge. Opplegget er for samfunnskunnskap og er en del av Pilot Bokstøtte i Skolestudio.

Spill Pilot Personas!

I Pilot Fagrom i Skolestudio finner du vårt nye opplegg "Pilot Personas" under "Til lærer" øverst i venstremenyen.

Dette er et undervisningsopplegg som lar elevene jobbe i grupper som en annen person enn seg selv. På denne måten må de sette seg inn i ulike problemstillinger, men i rollen som en annen karakter.

Hatefulle ytringer

Ytringsfriheten er en grunnleggende og viktig rettighet vi mennesker har og i Norge står ytringsfriheten sterkt. Samtidig reguleres ytringsfriheten av enkelte instanser, for eksempel straffeloven. I dette undervisningsopplegget skal elevene lese og jobbe med straffelovens paragraf 185, som omhandler hatefulle ytringer.

Kildebruk og kildekritikk

I det digitale læremiddelet Norsk Ferdigheter kan elevene trene norskfaglige ferdigheter. Dette er et øverom som blant annet skal dekke grammatikkoppgaver og kurs for læreverkene i norsk. Norsk Ferdigheter består av 19 ulike temaer fordelt på ferdighetene muntlig, skriftlig, lesing og språk. Ett av disse temaene er kildebruk! Du kan prøve Norsk Ferdigheter med levene dine gratis i 30 dager.

Ytringsfridom skal det vere!

Hva er ytringsfrihet? Hvorfor er kildekritikk en viktig del av ytringsfriheten? Hvorfor er pressefrihet en god indikasjon på hvordan ytringsfriheten i et land er? Dette og mer skal elevene finne svar på i den tverrfaglige temapakka om demokrati og medborgerskap, i Skolestudio.

Temapakke: Konflikt og lojalitet

I denne temapakken tilbys det et utvalg tekster og metoder som elevene kan jobbe med til temaet «Konflikt og lojalitet». Gjennom arbeid med tekstene og metodene skal elevene reflektere, utforske og bruke fagkunnskap fra kapitlet om argumentasjon i Appell Vg1.

Temapakke: Kritikk og retorikk

Å være kritisk betyr å stille seg granskende til en sak eller en person. For å bli tatt på alvor med kritikk, er det viktig å være bevisst på hva slags retorikk man bruker. I denne temapakken skal elevene utforske temaet «Kritikk og retorikk» gjennom å jobbe med to tekster som uttrykker kritikk.

Temapakke: Innholdsmarkedsføring

I denne temapakka skal elevene utforske temaet «Innholdsmarkedsføring» gjennom å lese tekster og jobbe med skriftlige og muntlige oppgaver. Temaarbeidet bygger på fagkunnskapen de har fått i kapitlet om kritisk lesing i Appell Vg1.

Land i krig: Temapakke om Ukraina

I denne temapakka vil du i løpet av de nærmeste ukene finne fagstoff og undervisningsopplegg for å jobbe med situasjonen i Ukraina og hjelp til å forstå krigen, i klasserommet. Temapakka inneholder ressurser for norsk, historie og samfunnskunnskap på videregående, og det er allerede publisert flere ressurser du kan bruke!

E1 logo
Engelsk SF

Med E1 bygges nødvendig kunnskap og relevante ferdigheter til å mestre eksamen, studier og hverdagsliv. E1 gir elevene forutsetninger for å bli aktive verdensborgere.

Edge logo
Engelsk 1/Engelsk 2 SF

Edge er et nytt læreverk til fagfornyelsen for programfaget Engelsk 1 og Engelsk 2. I læreverket blir du presentert for både engasjerende tekster og nødvendig ferdighetstrening.

SKILLS logo
Engelsk YF

SKILLS er engelskverket for yrkesfageleven, tilpasset de nye læreplanene. Læreverket har egne bøker for alle yrkesfagene.

Appell logo
Norsk SF

Appell er et helt nytt læreverk i norsk tilpasset nye læreplaner. Læreverket aktiviserer eleven og er et fleksibelt planleggingsverktøy for norsklæreren.

Pilot logo
Samfunnskunnskap SF/YF

Pilot er et helt nytt læreverk i samfunnskunnskap. Læreverket gir eleven tett oppfølging i arbeidet med kunnskaper og ferdigheter i samfunnskunnskap.

Tett på logo
Norsk YF

Tett på er norskverket for yrkesfageleven som ønsker tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter. Elevene følges steg for steg og gjennom deltrening og større kurs utvikles de grunnleggende ferdighetene.

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: [email protected]

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899