Gyldendal Logo

Explore Fagrom og Smart Øving

I dette webinaret får du en kort presentasjon av Explore Smart Øving og Explore Fagrom, med eksempler på innhold, verktøy og muligheter for lærer og elev. Du får se hvordan du kan kombinere og få best utbytte av disse læremidlene i engelskundervisningen. Opptak av webinar fra 21. september 2021.