Gyldendal Logo

Programmering

Hvordan jobbe med programmering i Skolestudio? Undervisningsopplegg og oppgaver om programmering i Skolestudio med eksempler fra Multi, Refleks naturfag og kunst og håndverk, matematikk og musikk i Salaby. Opptak av webinar fra 10. februar 2022.