Gyldendal Logo

Matematikk i tre akter

Matematikk i tre akter er en undervisningsmetode som handler om å ta med virkeligheten, eller en historie eller en konkret setting inn i klassen og så la elvene løse et problem knyttet til dette.