Gyldendal Logo

Multi Fagrom og Smart Øving

Slik kombinerer du Multi Fagrom og Multi Smart Øving: I dette webinaret får du en kort presentasjon av Multi Smart Øving og Multi Fagrom, med eksempler på innhold, verktøy og muligheter for lærer og elev. Du får se hvordan du kan kombinere og få best utbytte av disse læremidlene i matematikkundervisningen. Opptak av webinar fra 8. september 2021.