Gyldendal Logo

Explore Smart Øving

Hvordan skiller Explore Smart Øving seg fra andre nettbaserte øvingsverktøy i engelsk? Hva er egentlig adaptivitet? Hvordan vet programmet hva eleven trenger å øve mer på?