Gyldendal Logo

Skolestudio 5–7

Bli kjent med Skolestudio. Dette webinaret er for deg som underviser på barnetrinnene 5–7 og gir en innføring i Skolestudio, innhold og funksjonalitet.