Gyldendal Logo

Dette er En route

En route er et helt nytt læreverk i fransk for ungdomstrinnet. Læreverket er heldigitalt med mange fleksible løsninger for innlæring av et nytt språk, utviklet i tråd med fagfornyelsen.