Gyldendal Logo

Dette er Enter

Enter er et komplett læreverk i engelsk for ungdomstrinnet som er revidert i tråd med LK20. I den nye utgaven av Enter er det lagt vekt på utforskende tilnærming, kritisk tenkning, kreativitet og tekster som aktualiserer de tverrfaglige temaene. I Enter møter elevene tverrfaglige temaer gjennom et rikt tekstutvalg, aktuell ungdomslitteratur og et stort utvalg varierte oppgaver.