Gyldendal Logo

Element: Kort fortalt

Dette er Element, et helt nytt læreverk i naturfag på ungdomstrinnet, på 3 minutter!