Gyldendal Logo

Fagfornyelsen og kjerneelementet språklæring i engelsk

Fagfornyelsen og kjerneelementet språklæring i engelsk: I dette webinaret blir du kjent med ny utgave av vårt engelskverk for ungdomstrinnet, Enter. I presentasjonen vil du lære mer om fagfornyelsen og kjerneelementet språklæring. Vi viser deg hvordan språklæring er en integrert del av den faglige progresjonen i Enter og hva kompetansemålene sier om hva elevene skal lære. Du lærer også om hvordan læringsstrategier og lesestrategier er integrert i Enter. Opptak av webinar fra 13. april 2021