Gyldendal Logo

Kontekst i Skolestudio

I dette webinaret får du en presentasjon av Kontekst Fagrom, Kontekst Tekster og Kontekst Ferdigheter, med eksempler på innhold, verktøy og muligheter for lærer og elev. Vi viser deg hvordan du kan du kombinere og få best utbytte av Kontekst sine digitale læremidler. Opptak av webinar fra 14. september 2021