Gyldendal Logo

Kritisk tenkning og norskfaget | Morgenkaffe 04.12.20

Hvordan kan arbeidet med kjerneelementet kritisk tilnærming til tekst foregå i klasserommet? Dette blir temaet i morgenkaffen. Kaffen brygger du selv, vi gir gratis påfyll med tips til gode læringsprosesser der kritisk tenkning er integrert. Vi viser også hvordan Kontekst 8-10 kan være en ressurs. Frokostvertene er Kathinka Blichfeldt og Åslaug Huseby, to av forfatterne bak læreverket Kontekst. Opptak fra 4. desember 2020