Gyldendal Logo

Nyhetsbildet og norskfaget | Morgenkaffe 20.05.22

Å arbeide med nyheter i klasserommet kan være et fint utgangspunkt for gode læringsprosesser. I denne morgenkaffen tar vi blant annet for oss oppdraget "Nyhetsrommet og faktaforvirrerne" i Kontekst 8-10. Vi gir eksempler på tilnærminger i klasserommet der store deler av norskfaget er involvert. Frokostvertene for skoleårets siste morgenkaffe med Kontekst, er to av forfatterne bak læremidlene med samme tittel: Kathinka Blichfeldt og Åslaug Huseby. Opptak fra 20. mai 2022