Gyldendal Logo

Relevans: Kort fortalt

Dette er Relevans, et helt nytt læreverk i samfunnsfag på ungdomstrinnet, på 90 sekunder!