Gyldendal Logo

Standpunktvurdering i norskfaget | Morgenkaffe 25.03.22

Hvordan få til en god standpunktvurdering der elevene får vist kompetanse på flere og varierte måter? I denne morgenkaffen ser vi på rammene i vurderingsforskriften, forventningene fra LK20 og hvilket handlingsrom vi har som norsklærere. Vi gir også tips til hvordan fagdagene til Kontekst 8-10 (som er laget etter ny eksamensmodell) kan være til hjelp i dette arbeidet. Frokostvertene er Kathinka Blichfeldt og Åslaug Huseby, to av forfatterne bak læreverket Kontekst. Opptak fra 25. mars 2022.