Gyldendal Logo

Tekster i klasserommet | Morgenkaffe 27.10.2022

Hva kan være relevante tekster i norskfaget? Hvilke tekster utsetter vi elevene for? Vi tar morgenkaffen sammen med dere og reflekterer over bruk av tekster i norskfaget og hvordan ulike innganger til tekst kan skape motivasjon og relevans. Eksemplene er fra praksis og mange års erfaring i arbeidet med å plukke ut tekster til fagdager og tekstsamlinger. Opptak fra 27. oktober 2022.