Gyldendal Logo

Tverrfaglig tema og norskfaget | Morgenkaffe 12.03.21

Hvordan kan vi jobbe med de tre tverrfaglige temaene i norsk? Det kan romme alt fra å utforske tekster med ulik tematikk til å utvikle ferdigheter i å argumentere og å vurdere kritisk. Start dagen med en kaffepause og få påfyll rundt temaet i denne morgenkaffen. Vi gir tips til tilnærminger i klasserommet og viser eksempler fra Kontekst 8-10 som kan være til hjelp. Frokostvertene er Kathinka Blichfeldt og Åslaug Huseby, to av forfatterne bak læreverket Kontekst. Opptak fra 12. mars 2021.