Gyldendal Logo

Utforskende matematikk

Utforskende matematikk med Maximum: I dette webinaret viser forfatterne av Maximum deg hvordan samarbeid, utforsking og kommunikasjon, kan bidra til dybdelæring og en større forståelse i matematikkfaget. Dybdelæring og økt fokus på utvikling av forståelse i matematikk er sentrale punkter i læreplanen. Kjerneelementene gir en tydelig presisering av arbeidsmåter, metoder og tenkemåter, og synliggjør at prosessen med utvikling av strategier og ulike fremgangsmåter blir viktigere enn løsningen. Hvilke konsekvenser får det for matematikkundervisningen? Hvordan jobbe for å legge til rette for dybdelæring i matematikk? Forfatterne vil vise eksempler fra Maximum sitt rike og variert oppgaveutvalg, og hvordan de ulike oppgavetypene kan brukes i undervisningen. Opptak av webinar fra 29. april 2021