Gyldendal Logo

Fagsamtaler i samfunnsfag

Fagsamtaler i samfunnsfag: Fagsamtaler egner seg godt som en del av underveisvurderingen, men også inn mot standpunktvurderingen i faget. Vi gir deg konkrete eksempler på spørsmål du kan stille elevene, og viser deg hvordan du kan organisere fagsamtalen i klasserommet. Webinaret holdes av Kjell Evensen. Han er prosjektleder ved Senter for livslang læring. Opptak fra 19. april 2022.

Les mer om Relevans

8 tips til vurdering i samfunnsfag på ungdomstrinnet