Gyldendal Logo

Mønster Fagrom for HO og TIF

I dette webinaret får du en gjennomgang av Mønster Fagrom for HO og TIF, og tips til hvordan du kan bruke det i klasserommet. Opptak av webinar fra 7. september 2022.