Gyldendal Logo

Webinar: Bli kjent med nye Perspektiver

Webinaropptak fra 22. april 2021 hvor redaktør Anders Nes og Karsten Korbøl snakker om historiefaget, og presenterer nye og reviderte Perspektiver.