Gyldendal Logo

Presentasjon av Mønster 1T og 1P

Knut Skrindo og Øystein Weider presenter Gyldendals nye lærebøker for matematikk Vg1 SF. De viser eksempel fra Mønster 1T.