Gyldendal Logo

Presentasjon av Mønster YF

Anja Saxebøl presenter Gyldendals nye lærebøker for matematikk YF. Hun viser eksempel fra Mønster TIP.

Bla i YF-bøkene til Mønster