Gyldendal Logo

Programmering i Mønster

Knut Skrindo forteller om hvordan Mønster-forfatterne har tilrettelagt for arbeid med programmering i matematikkfaget.