Gyldendal Logo

Webinar: Bli kjent med nye Senit

Webinaropptak fra 5. mai 2021 hvor redaktør Klaus Karlson og Senit-forfatterne presenterer nye og reviderte Senit.