Gyldendal Logo

Aktive og utforskende elever med Appell

I denne videosnutten forteller forfatter Pål Fredrik Børresen om hvordan vi mener å ha laget et nyskapende læreverk som kan bidra til at elevene tar læreboka ut av skapet, og bruker den som et aktivt verktøy i undervisningen.