Gyldendal Logo

Didaktisk påfyll del 2

Opptak fra inspirasjonskveld for norsklærere på Gyldendalhuset 20. april 2022. Didaktisk påfyll med forfatter Anne Lise Jomisko.

Bla i bøkene til Appell