Gyldendal Logo

Didaktisk påfyll del 5

Opptak fra inspirasjonskveld for norsklærere på Gyldendalhuset 20. april 2022. Didaktisk påfyll med forfatter Pål Fredrik Børresen.

Bla i bøkene til Appell