Gyldendal Logo

God i norsk med Appell

For å mestre norskfaget er det viktig å opparbeide seg lesekompetanse, skrivekompetanse og god faglig kunnskap. Gjennom eksempler fra boka og konkrete undervisningstips forklarer forfatter Ingeborg Aasbrenn hvordan Appell legger til rette for dette.