Gyldendal Logo

Kritisk tilnærming til tekst i norskfaget

Opptak fra inspirasjonskveld for norsklærere på Gyldendalhuset 20. april 2022. Professor Aslaug Veum leder for tiden et større forskningsprosjekt om kritisk tilnærming til tekst i norskfaget. Hun formidler erfaringer fra denne forskningen og deler tips om hvordan man kan undervise i kritisk analyse av tekster.

Bla i bøkene til Appell