Gyldendal Logo

Tekstantologien i Appell Vg1

Mange lærere er nysgjerrige på hva slags antologi som følger med Appell Vg1. Forfatter av Anne Lise Jomisko presenterer antologien nærmere i denne videoen.