Gyldendal Logo

Webinar: Simulering i S1 og S2

I dette webinaropptaket fra 5. april 2022 bruker Mønster-forfatter Knut Skrindo Python til å simulere stokastiske forsøk og stokastiske variabler.

Bla i bøkene til Mønster