Gyldendal Logo

Utforsk matematikken med konkreter

Representasjoner i matematikk handler om å finne ulike måter å uttrykke matematiske begreper, sammenhenger og problemer. I Maximum får elevene mange muligheter til å bruke konkrete hjelpemidler - både fysiske og digitale.

  • Matematikk 8-10
Fra konkret til abstrakt: De ulike stegene hjelper elevene å utvikle sin matematiske tenkning.
Fra konkret til abstrakt: De ulike stegene hjelper elevene å utvikle sin matematiske tenkning.

Hvorfor bruker vi konkreter i matematikk? Lær mer om hvordan det å bruke representasjoner kan hjelpe elevene med å mestre matematikk på barnetrinnet.

Les mer her

  • Konkreter og tavle
  • GeoGebra
  • Trinket

  • mulighet for ulike bakgrunner (hvit, ulike typer ruteark)
  • konkreter som pinner og brikker
  • interaktive elementer som terninger, ulike klokker, tallinjer, spinnere og lignende
  • mulighet for å tegne og skrive
  • mulighet for å kopiere sider og opprette nye sider i tavla
  • fullskjermsvisning

GeoGebra + Maximum Fagrom

GeoGebra 6 er integrert i Maximum Fagrom i Skolestudio, både i verktøykassa og i oppgaver der elevene skal eller kan bruke verktøyet i sin besvarelse. Både elever og lærere benytte GeoGebra på samme måte som nettleserversjonen eller app til GeoGebra 6. I fagrommet, i temaet Digitale verktøy 8–10 finner du også et GeoGebra-kurs i fire deler og flere nyttige læringsfilmer.

Trinket + Maximum Fagrom

Trinket er integrert i Maximum Fagrom i Skolestudio, både i verktøykassa og i oppgaver der elevene skal eller kan bruke verktøyet i sin besvarelse. Både elever og lærere benytte GeoGebra på samme måte som nettleserversjonen.

Maximum logo
Matematikk 8-10

Maximum er praktisk, utforskende og problemløsende matematikk. Elevene undrer seg, er kreative og oppdager matematikken sammen. Dette gir motivasjon og mestring!

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: [email protected]

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899