Gyldendal Logo

Utforsk matematikken med konkreter

Representasjoner i matematikk handler om å finne ulike måter å uttrykke matematiske begreper, sammenhenger og problemer. I Maximum får elevene mange muligheter til å bruke konkrete hjelpemidler - både fysiske og digitale.

  • Matematikk 8-10

I beskrivelsen av matematikkens kjerneelementer i læreplanen LK20 står det: Representasjoner kan være konkrete, kontekstuelle, visuelle, verbale og symbolske.

Fra konkret til abstrakt: De ulike stegene hjelper elevene å utvikle sin matematiske tenkning.
Fra konkret til abstrakt: De ulike stegene hjelper elevene å utvikle sin matematiske tenkning.

– Vi anbefaler at elevene får bruke konkretiseringsmateriell til utforsking. Bruk av konkreter og tegning gir mange elever viktig støtte i utvikling av abstrakt tenking. Konkretisering handler ikke bare om å bruke fysiske konkreter, men også om å sette matematikken inn i en konkret og relevant kontekst, sier Janneke Tangen, en av forfatterne av Maximum.

Hvorfor bruker vi konkreter i matematikk? Lær mer om hvordan det å bruke representasjoner kan hjelpe elevene med å mestre matematikk på barnetrinnet.

Les mer her

– Typiske konkreter vi anbefaler å ha lett tilgjengelig er terninger, kortstokker, tellerbrikker, hobbypinner og varierte måleredskaper, tilføyer medforfatter Grete Tofteberg.

Alle brukere av Maximum Fagrom i Skolestudio I fagrommet har tilgang på Verktøykassa. Verktøykassa finner du øverst i alle tema. Den består av:

  • Konkreter og tavle
  • GeoGebra
  • Trinket

Konkreter og tavle

Her får elever og lærere:

  • mulighet for ulike bakgrunner (hvit, ulike typer ruteark)
  • konkreter som pinner og brikker
  • interaktive elementer som terninger, ulike klokker, tallinjer, spinnere og lignende
  • mulighet for å tegne og skrive
  • mulighet for å kopiere sider og opprette nye sider i tavla
  • fullskjermsvisning

Elevene kan bruke tavlerommet til å løse oppgaver, men også som et hjelpemiddel og kladd i arbeidet med faget. Du som lærer kan bruke det som et tavleverktøy i undervisningen.

I fagrommet er tavla integrert med fagtekst og oppgaver der det kan være nyttig for elevene å bruke konkreter og tavle i sin besvarelse.

GeoGebra + Maximum Fagrom

GeoGebra 6 er integrert i Maximum Fagrom i Skolestudio, både i verktøykassa og i oppgaver der elevene skal eller kan bruke verktøyet i sin besvarelse. Både elever og lærere benytte GeoGebra på samme måte som nettleserversjonen eller app til GeoGebra 6. I fagrommet, i temaet Digitale verktøy 8–10 finner du også et GeoGebra-kurs i fire deler og flere nyttige læringsfilmer.

Trinket + Maximum Fagrom

Trinket er integrert i Maximum Fagrom i Skolestudio, både i verktøykassa og i oppgaver der elevene skal eller kan bruke verktøyet i sin besvarelse. Både elever og lærere benytte GeoGebra på samme måte som nettleserversjonen.

Hold deg oppdatert på Skolestudio for grunnskolen

Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om våre læremidler, faglig påfyll, undervisningstips og kursinvitasjoner.

Maximum logo
Matematikk 8-10

Maximum er praktisk, utforskende og problemløsende matematikk. Elevene undrer seg, er kreative og oppdager matematikken sammen. Dette gir motivasjon og mestring!

Gyldendal Logo

Kundeservice
Telefon: 22 03 42 01
E-post: [email protected]

Gyldendal Undervisning
Organisasjonsnummer: 946 163 899