Gyldendal Logo

  Alt du trenger å vite om Skolestudio

  Skolestudio er Gyldendals digitale læringsmiljø for Kunnskapsløftet 2020. Læringsmiljøet har rikt innhold og fleksibel funksjonalitet som sikrer god læring fra første til siste skoleår.
  Les mer

   I Skolestudio er eleven aktiv deltager i egen læring

   Hva slags læreverktøy engasjerer elevene og fungerer best i undervisningen? Etter flere år som flue på veggen i klasserommene har Gyldendal Undervisning utviklet det digitale læringsmiljøet Skolestudio. Det er særlig tre ting som gjør dette læringsmiljøet unikt for både elever og lærere, forteller fagekspertene.
   Les mer

    Tre gode grunner til å teste Skolestudio i dag

    Rikt innhold og fleksibel funksjonalitet sikrer god læring fra første til siste skoleår.
    Les mer

    Barneskole

    I Skolestudio finner du innhold i alle fag på alle trinn i barneskolen: De kjente læreverkene Salto i norsk, Multi i matematikk, Explore i engelsk og det ferske læreverket Refleks i naturfag og samfunnsfag. I tillegg har Salaby morsomt og engasjerende innhold i KRLE, kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse og musikk.

    • Norsk 1-7

    Lys opp mørket med en islykt

    La elevene øve på å følge instruksjoner ved å lage en fin islykt til vintermørket.
    Les mer
    • Naturfag 1-7

    Lag kunstig snø

    Har det ikke kommet snø der du bor ennå? Lag din egen snø da vel!
    Les mer
    • Bibliotek

    Boktips: Googolplex

    Googolplex  er usedvanlig bok: en høytlesningsbok om små og store tall, ikke minst om helt ufattelige, uforståelige, enormt kjempedigre tall. Og dermed også om det uendelige, ufattelige store universet.
    Les mer

    Ungdomsskole

    I Skolestudio finner du innhold i alle fag på alle trinn i ungdomsskolen: De kjente læreverkene Kontekst i norsk, Maximum i matematikk, Enter i engelsk og de ferske læreverkene Element i naturfag og Relevans i samfunnsfag. I tillegg lanserer vi nå innhold i fagene tysk, fransk, spansk, KRLE, kunst og håndverk, kroppsøving, mat og helse og musikk.

    • Samfunnsfag 8-10

    Tema: Rus og rusmidler

    Vi vet at mange elever møter rus på ulike måter i løpet av ungdomsskoletiden. Læringsressursen om rus og rusmidler fra Relevans vil være et godt verktøy når du skal undervise i temaet.
    Les mer
    • Tverrfaglig 8-10

    Tverrfaglig opplegg 8-10: Psykisk helse

    Folkehelse og livsmestring er et tverrfaglig tema som skal bidra til å gi elevene kompetanse til å ta gode valg i hverdagen – valg som fremmer en god psykisk og fysisk helse, og som gjør dem i stand til å håndtere medgang og motgang på best mulig måte.
    Les mer
    • KRLE 8-10
    • Samfunnsfag 8-10
    • Kroppsøving 8-10
    • Tysk 8-10
    • Tverrfaglig 8-10
    • Norsk 8-10
    • Engelsk 8-10

    Tema: Sosiale medier

    Sosiale medier er en stor del av vår hverdag og påvirker hvordan vi ser på oss selv og verden rundt oss. I Skolestudio finner du mye interessant innhold om sosiale medier som kan brukes i undervisningen på ungdomstrinnet.
    Les mer

    Hold deg oppdatert på Skolestudio for grunnskolen

    Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om våre læremidler, faglig påfyll, undervisningstips og kursinvitasjoner.

    Videregående

    I Skolestudio finner du alle våre digitale læremidler for videregående skole samlet på et sted; både gratis tilleggsressurser for lærer og elev, Smart Øving for matematikk, og de digitale utgavene av læreverkene våre.

    • Norsk SF
    • Norsk
    • Samfunnskunnskap SF/YF
    • Historie
    • Engelsk SF
    • Engelsk
    • Engelsk YF

    Temapakke: Folkehelse og livsmestring

    Tom for ideer om hvordan du kan undervise i det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring ? Eller usikker på hvordan du skal gripe dette an?
    Les mer

     Tilpass innhold og del!

     Fleksibilitet er viktig for en lærer, også når du skal sette sammen innhold til undervisningen. I Skolestudio kan du redigere og sette sammen egne undervisningsopplegg, og dele de med klassen din eller enkeltelever.
     Les mer

      Test deg selv med Pilot

      Visste du at testing har vist seg å kunne forbedre langtidshukommelsen av innlært kunnskap?
      Les mer

      Hold deg oppdatert på Skolestudio for videregående skole

      Meld deg opp på vårt nyhetsbrev for oppdateringer om fagfornyelsen, Skolestudio, undervisningsopplegg, tips og kursinvitasjoner.

       Magien skapes når det digitale møter det analoge

       Betyr økt bruk av digitale læremidler at elevene sitter med nesa i en skjerm hele dagen? Vi har spurt to eksperter og fått gode refleksjoner om både læring, elevengasjement og lærertilfredshet.
       Les mer
       Gyldendal Logo

       Kundeservice
       Telefon: 22 03 42 01
       E-post: support@gyldendal.no

       Gyldendal Undervisning
       Organisasjonsnummer: 946 163 899